O nadácii Nadácia pomohla Správna rada nadácie Projekty Kontakt


Meno / Názov Rok  
Katarína Milly 2005
NOO podporila slovenskú plavkyňu kompletným športovým vybavením v hodnote 547,91€.
Martinko Horák 2005
Trpí diagnózou svalovej dystrofie. NOO mu prispela sumou 2 987,45€ na intenzívny liečebný pobyt - na liečenie neurologických ochorení u lekárskych špecialistov v Egypte, a tiež u renomovanej liečiteľky MUDr. Evy Augustínovej.
Folklórny súbor Červené jabĺčko 2005
Dostal viacnásobnú finančnú podporu v hodnote 2 987,46€ na usporiadanie kultúrno-spoločenských podujatí s cieľom prezentovať folklórne zvyky a tradície Slovenska.
Rodinné centrum Prešporkovo 2006
NOO prispela sumou 497,91€ na nákup hračiek pre deti a zariadenia do vlastných priestorov.
LBG Lagoon Club 2006
Viacnásobnú finančnú pomoc v hodnote 5 145,07€ poskytla NOO klubu na podporu športových aktivít a na ďalší rozvoj združenia.
Materská škola na Kríkovej ulici 2006
Na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu detí v predškolskom veku NOO prispela sumou 995,82€.
GAUDEAMUS 2006
Na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu detí NOO prispela sumou 995,82€.
Katarínka Formánková 2007
Trpí onkologickým ochorením. NOO jej poskytla 995,82€ na výdavky súvisiace s liečbou.
Michal Plesník 2007
Cyklista zo športového klubu NORTH.Bikezone.cz. využil finančný dar v hodnote 1 991,64€ na športové aktivity.
Martin Opát 2007
Trpí diagnózou DMO – spastická kvadruparéza. NOO prispela na zakúpenie rehabilitačnej pomôcky – vertikalizačný systém PARAPODIUM v hodnote 1 659,70€.
Martin Buzna 2007
Aj vďaka nadácii sa mohol zúčastniť na celosvetovom finále Abylimpiády v japonskej Suzuke, kde získal 4. miesto v celkovom hodnotení. NOO mu prispela na režijné náklady sumou 663,88€.
Lenka Lauková 2007
Trpí diagnózou DMO a pre ľahšie zvládanie tejto choroby jej NOO prispela sumou 365,13€ na terapeutické pomôcky.
Tomáš Vaľo 2007
Trpí diagnózou svalová dystrofia Duchenne. Liečbe pomôže termoakpresúrne masážne lôžko CERAGEM, na ktoré mu NOO prispela v hodnote 2 821,48€.
Nitriansky vozíčkari 2008
Športovému klubu telesne postihnutých športovcov a vozíčkarov NOO prispela sumou 995,82€.
Spoločnosť priateľov Múzea Liptovskej dediny 2008
Finančný dar v hodnote 776,07€ bol použitý na opravu historického orgánu inštalovaného v ranogotickom Kostole Panny Márie v Múzeu liptovskej dediny v Pribyline.
Liptovské múzeum v Ružomberku 2008
Finančný dar v hodnote 1 327,76€ bol použitý na potreby Liptovského múzea v Ružomberku.
Tomáš Zajíc 2008
NOO uhradila náklady v hodnote 2 323,57€ spojené s absolvovaním rehabilitačného pobytu v Janských Lázňach, kde sa zotavoval z následkov onkologického ochorenia a parézy dolných končatín.
Simonka Strelcová 2008
Trpí diagnózou DMO. NOO jej prispela na zakúpenie mechanického vozíka Brezy Relax v hodnote 1 871,07€.
Mestské divadlo 2008
Finančný dar v hodnote 697,07€ bol použitý na potreby folklórneho súboru Rozsutec.
Tibor Bakyta 2008
Trpí diagnózou genetická porucha chromozóm. Pre ľahšie zvládanie tejto choroby mu NOO prispela na terapeutické pomôcky v hodnote 330,48€.
Matúš Bělunka 2008
Trpí telesným postihnutím a pre ľahšie zvládanie tejto choroby mu v sume 1 825,67€ NOO prispela na pohybový prístroj MOTOMED gracile.
Občianske združenie KRASO Centrum Košice 2008
Finančný dar v hodnote 995,82€ bol použitý na projekt „KORČUĽKA“ – finančnú pomoc pre športovcov.
Ján Kršiak 2008
Trpí diagnózou svalová dystrofia Duchenne. Jeho liečbe pomôže biolampa Bioptron od Zepter Slovakia, na ktorú mu NOO prispela v hodnote 1 095,40€.
Andrej Sliač 2008
Trpí na diagnózou DMO. Na liečbu mu NOO prispela zakúpením rehabilitačného lôžka s príslušenstvom v hodnote 2 904,47€.
Martin Ducký 2008
Trpí diagnózou DMO. NOO mu prispela na úhradu nákladov spojených s absolvovaním rehabilitačného pobytu v hodnote 1 659,70€.
OZ Klub Tatrancov Vysoké Tatry 2008
Finančný dar v hodnote 663,88€ bol použitý na podporu občianskej iniciatívy pri šírení dobrého mena Vysokých Tatier a na realizáciu spomienkovej akcie na udalosti z 19.11.2004.
Občianske združenie NEBOJTESA 2009
Finančný dar v hodnote 6 204€ bol použitý na financovanie informačnej kampane o nutnosti samovyšetrenia semenníkov.
Alphaforce 2009
Prostriedky v hodnote 1 656€ sú určené najmä na zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt smerujúcich k trvalej udržatelnosti života, ochranu ľudských práv, oboznamovanie verejnosti s najnovšími výsledkami vlastného výskumu a ich popularizáciou na internete, podporu tvorby a vydávania vedeckých a odborných prác, podporu originálnych projektov zameraných na rozvoj alternatívnych zdrojov poznania v oblasti duševného rozvoja, vypĺňanie športovými aktivitami a vzdelávaním pre skupiny, podporu účasti odborných pracovníkov na medzinárodných odborných konferenciách.
Juraj Čižmár 2011
Finančný dar v hodnote 4 600€ bol použitý na podporu a rozvoj v oblasti telesnej kultúry a športu.
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb 2011
Finančný dar v hodnote 1 727,95€ bol použitý na zakúpenie zdravotníckeho materiálu.
MAD DOGS Bratislava 2011
Finančný príspevok v hodnote 2 500€ na realizáciu projektov na podporu rekreačného a výkonnostného športu a športovej činnosti detí, mládeže a zdravotne postihnutých občanov, so zameraním na hokej a krasokorčuľovanie.

 

Copyright 2005 - 2014 POHOTOVOSŤ, s.r.o.
Design and programming by Lomtec.com

O nadácii  |  Nadácia pomohla  |  Správna rada nadácie  |  Projekty  |  Kontakt