O nadácii Nadácia pomohla Správna rada nadácie Projekty Kontakt

NADÁCIA OTVORENÝCH OČÍ, ktorej cieľom je systematicky vyhľadávať a monitorovať príležitosti aj aktivity zamerané na pomoc jednotlivcom v kritických situáciách a ohrození života, vznikla ako logické vyústenie snahy spoločnosti POHOTOVOSŤ, s.r.o. zjednotiť a systematizovať svoje aktivity v oblasti charitatívnych projektov a sponzoringu.


Účelom nadácie je podpora rozvoja a ochrany duchovných a kultúrnych hodnôt, podpora rozvoja telovýchovy a realizácia humanitných cieľov spočívajúce najmä v nasledovných aktivitách:

  • rozvoj a podpora kúlturno-vzdelávacej činnosti, vedy, techniky, umenia, telesnej kultúry a športu
  • podpora tvorivej činnosti v oblasti kultúry
  • podpora športových a kultúrnych podujatí
  • rozvoj a podpora talentu detí, mládeže a občanov zdravotne postihnutých v oblasti vedy, techniky, umenia, telesnej kultúry a športu
  • podpora zdravotne postihnutých osôb
  • podpora občianskych iniciatív
  • poskytovanie jednorázovej peňažnej resp. materiálnej pomoci sociálne odkázaným jednotlivcom, rodinám, resp. sociálnym ústavom a domovom, zdravotne postihnutým a handicapovaným ľuďom, resp. špecializovaným zariadeniam, ktoré sa starajú o tieto sociálne skupiny.

 

Copyright 2005 - 2014 POHOTOVOSŤ, s.r.o.
Design and programming by Lomtec.com

O nadácii  |  Nadácia pomohla  |  Správna rada nadácie  |  Projekty  |  Kontakt